Här hittar du info och datum för våra föreningsläger. Du  känner väl till det?

Sedan några år har vi drivit ett projekt för att stötta och uppmuntra föreningar med träningsstöd. Det går ut på att förbundet kommer ut till de föreningar som vill för att hålla en träningsdag eller träningshelg med erfarna tränare. Syftet är att ge inspiration och öka kunskapen både bland spelare och föreningens egna ledare/tränare. Läs mer om projektet och vilka datum som finns tillgängliga.