Förbundet

Avgifter

ADM-avgift Baserat på förenings storlek
(rösttal till årsmöte)Min. 300:- max. 1.300:-
Serieavgift, senior, veteran 500:-
WO-avgift, grund 500:-
WO-avgift, slutomg. 3×500:-
Utträde ur påbörjad serie 3×500:-
Serieavgift, ungdom 300:-
WO-avgift, grund 300:-
WO-avgift, slutomg. 3×300:-
Spelarlån
Utträde ur påbörjad ungdomsserie 3×300:-
Förseningsavgift seriematch (inbetalas innan nästa serieomgång) 300:-

OM SYDOSTPINGIS

ÅRSMÖTE

KONTAKT