Lägerprojekt 23/24

Vi har under några år haft en satsning på förbundets lägerverksamhet. Denna satsning fortsätter även under den här säsongen. Här är i korthet hur det går till.

Vi utgår från önskemål och behov som din förening har och kommer ut till till er för ett dagsläger eller helgläger. Det är också möjligt för flera mindre föreningar att gå samman och genomföra ett sådant läger.

I lägerupplägget ligger även fokus på fysträning som vi vill lyfta fram vikten av, dels för att förbättra spelkapaciteten men också förebygga skador. Att tidigt lära sig att styrka och smidighet är en viktig del av träningen tror vi är en framgångsfaktor.

Föreningar som tidigare år har deltagit i projektet är välkomna att anmäla sig på nytt.

Till projektet har vi, förutom våra utbildade tränare, knutit Robin Svensson, utbildad personlig tränare och med många års bordtenniserfarenhet.

 

Så här fungerar det

En eller flera föreningar inom ett närområde kommer överens om att ett behov finns för läger eller träningsdag.

En representant från er förening skickar in en intresseanmälan till ett av det av de datum vi planerat in.

Någon från Sydostpingis ringer upp er förening och för en dialog kring föreningens/föreningarnas behov.

Vi reder ut alla praktiska frågor som t.ex. lokal, antal deltagare, vilken/vilka av våra tränare som kommer osv.

Lägret genomförs på överenskommen plats.

Vad kostar det?

INGENTING!*

Förbundet står för kostnaden av tränare, resekostnader för tränarna.

*Förutsatt att föreningen har en egen träningslokal med sedvanlig bordtennisutrustning (bord, bollar osv) som vi kan nyttja kostnadsfritt.

Vad behöver din förening bidra med?

I huvudsak:

Sammankalla en träningsgrupp i ditt lokala föreningsnätverk

Se till att nyttjandet av träningslokal är ok

Se till att bollar, bord, och gärna enklare utrustning för t.ex. fysträning finns tillhanda i lokalen

Se till att minst en föreningsledare finns på plats under dagen/dagarna

Datum

Just nu har vi endast ett datum tillgängligt för våren, övriga datum är uppbokade:
10 mars

Övrigt
Föreningen ansvarar för att ordna med mat alternativt har deltagarna egen medhavd mat. Vi anpassar nivån utifrån spelkapaciteten i träningsgruppen.

Intresseanmälan

I nuläget gör ni intresseanmälan genom att skicka ett mail till Robin Svensson.
Skicka med fullständiga kontaktuppgifter så tar vi kontakt med er.

OBS! 3 veckor innan önskade datum behöver intresseanmälan ha kommit in till oss.

Från arrangemang i Eksjö

Från arrangemang i Långemåla

Från arrangemang i Vetlanda