Lägerprojekt 22/23

Under våren 2021 beslutades om en nysatsning på förbundets lägerverksamhet. Det hela resulterade i ett nytt lägerupplägg som vi under året har avsatt medel för att testa. Kortfattat innebär detta:

Vi utgår från önskemål och behov som din förening har och kommer ut till till er för ett dagsläger eller helgläger. Det är också möjligt för flera mindre föreningar att gå samman och genomföra ett sådant läger.

I lägerupplägget ligger även fokus på fysträning som vi vill lyfta fram vikten av, dels för att förbättra spelkapaciteten men också förebygga skador. Att tidigt lära sig att styrka och smidighet är en viktig del av träningen tror vi är en framgångsfaktor.

Föreningar som tidigare år har deltagit i projektet är välkomna att anmäla sig på nytt.

Till projektet har vi, förutom våra utbildade tränare, knutit Robin Svensson, utbildad personlig tränare och med många års bordtenniserfarenhet.

 

Så här fungerar det

  1. En eller flera föreningar inom ett närområde kommer överens om att ett behov finns för läger eller träningsdag.
  2. En representant från er förening skickar in en intresseanmälan till ett av det av de datum vi planerat in.
  3. Någon från Sydostpingis ringer upp er förening och för en dialog kring föreningens/föreningarnas behov.
  4. Vi reder ut alla praktiska frågor som t.ex. lokal, antal deltagare, vilken/vilka av våra tränare som kommer osv.
  5. Lägret genomförs på överenskommen plats.

Vad kostar det?

INGENTING!*

Förbundet står för kostnaden av tränare, resekostnader för tränarna.

*Förutsatt att föreningen har en egen träningslokal med sedvanlig bordtennisutrustning (bord, bollar osv) som vi kan nyttja kostnadsfritt.

Vad behöver din förening bidra med?

I huvudsak:

  • Sammankalla en träningsgrupp i ditt lokala föreningsnätverk
  • Se till att nyttjandet av träningslokal är ok
  • Se till att bollar, bord, och gärna enklare utrustning för t.ex. fysträning finns tillhanda i lokalen
  • Se till att minst en föreningsledare finns på plats under dagen/dagarna

Datum

30 sept-1 okt 

21-22 okt 

24-25 feb 

Övrigt

Föreningen ansvarar för att ordna med mat alternativt har deltagarna egen medhavd mat. Vi anpassar nivån utifrån spelkapaciteten i träningsgruppen.

Intresseanmälan

OBS! 3 veckor innan önskade datum behöver intresseanmälan ha kommit in till oss.

 

Från arrangemang i Eksjö

Från arrangemang i Långemåla

Från arrangemang i Vetlanda