Bidrag utbildningar

Tränarutbildning Bas (steg 1 för tränare)

Basutbildningarna kan man läs mer om här

Sydostpingis har valt att satsa vidare på utbildning och kommer även under 2022 stå för kostnader för fortbildning av tränare  enligt SBTF’s utbildningsstege.

För att sydostpingis ska stå för kostnaderna behöver en föreningsföreträdare sända in en förfrågan om uttag av utbildningskoder till kansli@sydostpingis.se

Tränarutbildning klubb (steg 2 för tränare)

Klubbutbildningarna kan man läsa mer om här

För att sydostpingis ska stå för kostnaderna behöver en föreningsföreträdare sända in kvittounderlag till kansli@sydostpingis.se  som styrker att kursen är betald och genomförd. Därefter sker eventuell utbetalning.

Till att börja med kommer vi stå för kostnaderna för 15 deltagare och i första hand kommer tilldelning ske enligt principen ”1 st per förening”.

Distriktsdomarutbildning (steg 1 för domare)

Distriktsdomarutbildningarna kan man läsa mer om här

För att sydostpingis ska stå för kostnaderna behöver en föreningsföreträdare sända in kvittounderlag till kansli@sydostpingis.se  som styrker att kursen är betald och genomförd. Därefter sker eventuell utbetalning genom att föreningen fakturerar sydostpingis.

Tilldelning kommer i första hand ske enligt principen 4 st per förening.

Förbundsdomarutbildning (steg 2 för domare)

Förbundsdomarutbildningarna kan man läsa mer om här

För att sydostpingis ska stå för kostnaderna behöver en föreningsföreträdare sända in kvittounderlag till kansli@sydostpingis.se  som styrker att kursen är betald och genomförd. Därefter sker eventuell utbetalning genom att föreningen fakturerar sydostpingis.

Tilldelning kommer i första hand ske enligt principen 1 st per förening.

Tävlingsledarutbildning

Tävlingsledarutbildningarna kan man läsa mer om här

För att sydostpingis ska stå för kostnaderna behöver en föreningsföreträdare sända in kvittounderlag till kansli@sydostpingis.se  som styrker att kursen är betald och genomförd. Därefter sker eventuell utbetalning genom att föreningen fakturerar sydostpingis.

Tilldelning kommer i första hand ske enligt principen 1 st per förening.