Här kommer information om stöd till tävlingsarrangörer att finnas.