Sydostpingis bjuder in till den populära nybörjarserien för pojkar och flickor våren 2023. Serierna är riktade mot föreningar i Blekinge och södra Småland.


Följande gäller:

  • Varje lag skall bestå av 3 spelare. Lagen får bestå av både pojkar och flickor.
  • Spelare skall vara nybörjare. d.v.s. de får ej ha spelat i ungdomsserierna.
  • Minst D-licens gäller för samtliga deltagande spelare.
  • Lagmatcher spelas mellan de olika lagen med samma upplägg som ungdomsserierna men utan dubbelspel.
  • Serietabeller kommer inte göras upp.
  • Samtliga spelare som är med i de tre sammandragningarna erhåller medaljer.
  • Vi kommer att spela tre omgångar i januari, februari och mars, speldagarna blir:
  • 29 januari, 12 februari och 19 mars.
  • Anmälan ska vara sydostpingis tillhanda senast den 8 Januari

Anmälan görs här

Info utsändes till kontaktpersonerna innan per e-mail

Ev. frågor besvaras av Lennart Flygare på 0708 – 753140