Här återfinns inbjudan till lägerdag för pojkar den 29 december i Karlshamn.

Plats/datum

29 december i Karlshamn

Sista anmälningsdag är den 18 dec.

Tider

Lägret kommer starta vid 09.30 och avslutas cirka 17.00.

Målgrupp

Tävlingsspelande ungdomar och bredd

Platser

Max 20 st. Först till kvarn gäller.

Lunch

Medtages av deltagarna själva. Kan bli förändring att det går att köpa lunch till självkostnadspris, meddelas i så fall innan lägerdagen.

Tränare

J-O Sandqvist med hjälptränare

Kostnad

Lägret är gratis och täcks av extern finansiering

Anmälan

Anmälan görs här

Mer info

Mer detaljerad info kommer publiceras här och även kommuniceras via utskick.